اخبار همایش و نمایشگاه ها

همایش رونمایی از محصولات برقی شارژی اسپاد با حضور همکاران گرانقدر صنف ابزار تهران هتل بین المللی فردوسی - اردیبهشت 97

همایش اسپاد با صنف ابزار یزد آبان ماه سال 98